Kosovo 2014

A visit to Kosovo: Pristina and Peja (Pec) with their impressive monasteries.